Koppla kontogrupper, kommando

Här ser du en tabell som visar kopplingar mellan kontoplaner när du skapar ett nytt år. Föregående års kontoplanstyp samt datum för bokföringsåret visas tillsammans med aktiv kontoplanstyp och datum för bokföringsåret.

I kolumnen Kontonr föregående år visas kontonummer enligt den kontoplanstyp som var vald. I kolumnen Kontonr nuvarande år visas årets kontonummer. Har du ändrat kontoplanstyp från t ex BAS 96 till BAS 2017 visas de kontonumren i respektive kolumn. Normalt sett ändrar du inte här, utan ändringar görs via kommandot Koppla konton.

Du kan använda kommandot i programdelen Kontoplan, både i listläget och på fliken Kontoplan och fliken Spårning.