Koppla underlag, kommando

Kommandot Koppla underlag använder du för att koppla underlag från Visma Scanner.

När det finns nya underlag inlästa från Visma Scanner får du ett meddelande om det, när du väljer att arbeta med verifikationer eller leverantörsfakturor.

  1. Välj Bokföring - Verifikationer alternativt Inköp - Leverantörsfakturor.
  2. Välj kommandot Koppla underlag för att öppna fönstret Koppla underlag till verifikation/leverantörsfaktura.
  3. Välj ett underlag i listan Följande underlag finns att koppla.

Bilden av kvittot/fakturan visas. Om du vill förstora eller rotera bilden, klicka på bilden så öppnas den i ditt bildläsar-program.

Om du behöver fler uppgifter om något underlag kan du mejla den som laddat upp underlaget genom att klicka på brev-symbolen i fältet Uppladdat av. Då öppnas ditt e-postprogram och bilden och eventuell kommentar bifogas.

  1. Välj en befintlig verifikation/leverantörsfaktura eller skapa en ny verifikation/leverantörsfaktura att koppla underlaget till.
  2. Kontrollera att rätt verifikationsnummer/löpnummer visas i fältet Kopplas till ver nr/löpnr.
  3. Klicka på Koppla.

Det underlag du kopplade tas bort från listan i fönstret Koppla underlag till verifikation/leverantörsfaktura. För att koppla de underlag som är kvar i listan, upprepa steg 3-6.

Relaterade avsnitt

Visma Scanner
Ångra koppling av underlag från Visma Scanner
Ej kontrollerade underlag, kommando

Supportforum

Ta del av hur 42 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.