Visa lagerreservationer, kommando

Väljer du det här valet ser du hur många du har disponibla i lagret av en artikel. När du registrerar en order på en viss artikel reserveras det beställda antalet direkt i lagret oavsett när ordern ska levereras. Disponibelt antal minskas alltså direkt. Med hjälp av Visa lagerreservationer får du en mycket bättre överblick över när och hur disponibelt antal varierar, beroende på när utleverans ska ske och när inleveranser förväntas.

Lagerreservationen kan mycket väl visa att du kan leverera en order trots att du får meddelande om att det inte finns ett tillräckligt stort antal disponibelt, eftersom du i den bilden t ex kan se att en annan leverans inte ska ske förrän betydligt längre fram eller att en inleverans väntas. Funktionen kan också användas av inköpare vid beställning för att se när en leverans behövs.