Läs in återrapporteringsfil, kommando

Kommandot Läs in återrapporteringsfil kan du använda både för dina leverantörsutbetalningar och kundinbetalningar. Du hittar mer information i avsnitten Återrapportera leverantörsbetalningar och Återrapportera kundinbetalningar.

Utbetalningar

  1. Välj Betalningar - Utbetalningar.
  2. Välj kommandot Läs in återrapporteringsfil för att läsa in återrapporteringsfilen.

Nu visas en dialog där du får välja vilken fil du vill läsa in. Inläsningen visar filerna i den mapp som finns angiven under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Betalningar.

  1. Markera den fil du vill läsa in och klicka på Öppna.

Om det finns några fel i filen visas en dialogruta med uppgifter om det.

När du har läst in filen får de fakturor som finns med i filen statusen Betald. Betaldatum och Belopp kr är ifyllda med uppgifter från filen.

  1. Bearbeta de fakturor där det behövs.

Om det inte finns några fel eller varningar för dina leverantörsbetalningar flyttas filen automatiskt till en historikmapp. Där sparas den med ett nytt filnamn som inleds med datumet för inläsningen. Historikmappen finns i företagsmappen och heter SPCS_LEVBET.

  1. När du är klar med eventuella bearbetningar skriver du ut en journal på vanligt sätt.

Inbetalningar

  1. Välj Betalningar - Återrapportering inbetalningar.
  2. Välj kommandot Läs in återrapporteringsfil för att läsa in återrapporteringsfilen.

Nu visas en dialog där du får välja vilken fil du vill läsa in. Inläsningen visar filerna i den mapp som finns angiven under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Betalningar.

  1. Markera den fil du vill läsa in och klicka på Öppna.

Om det finns någon information kring betalningen visas en dialogruta med uppgifter om det. När betalningarna är inlästa ser du i kolumnen Status om det är något som behöver åtgärdas. Läs mer i avsnittet Återrapportera kundinbetalningar.

Om inbetalningarna kan matcha dina kundfakturor får de status Fakturan är betald.

  1. Bearbeta de fakturor där det behövs.

Återrapporteringsfiler från BG Max och Total In ligger kvar på samma ställe som där den lästes in. Läser du in en fil i formatet camt.054 så sparas den i en historikmapp med ett nytt filnamn som inleds med datumet för inläsningen. Historikmappen finns i företagsmappen och heter SPCS_KUNDBET.

  1. När du är klar med eventuella bearbetningar skriver du ut en journal på vanligt sätt.

Vid inläsning av återrapporteringsfiler kan du få meddelandet Filen innehåller även betalningar till andra företag. Vill du behålla filen för att kunna läsa in fler betalningar?. Detta meddelande visas om det finns in- eller utbetalningar till ett annat företag i filen och det visas även om filen innehåller både in- och utbetalningar till det egna företaget.

Relaterade avsnitt

Återrapportera kundinbetalningar
Återrapportera leverantörsbetalningar
Hantera inbetalning från Visma AutoCollect
Direktbetala AutoCollect, kommando

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.