Visma Administration 2000

Läs in e-fakturor, kommando

När du läser in leverantörsfakturor via Visma AutoInvoice läggs fakturauppgifterna in automatiskt i ditt program utan att du behöver göra någon manuell registrering. Därefter kan du bokföra och betala dem enligt dina normala rutiner.

Gör så här för att läsa in en e-faktura:

  1. Välj Inköp - Leverantörsfakturor.

Programmet känner nu av om det finns e-fakturor att läsa in. Om du har e-fakturor att läsa in visas detta i en informationslist ovanför arbetsbilden. Du kan även välja kommandot Läs in e-fakturor för att kontrollera om det finns e-fakturor att läsa in.

  1. Klicka på Visa.

I dialogrutan som visas kan du se de leverantörsfakturor du kan läsa in.

  1. Välj Förhandsgranska om du vill se hur en leverantörsfaktura ser ut innan du läser in den. Du måste stå på den faktura du vill förhandsgranska.
  2. Välj de leverantörsfakturor du vill läsa in genom att markera dem i kolumnen Markering. Vill du läsa in alla leverantörsfakturor som visas kan du markera dem genom att välja knappen Markera alla.
  3. Klicka på Läs in.

När inläsningen är klar ser du i listläget vilka leverantörsfakturor som är inlästa via AutoInvoice. Detta visas i kolumnen Inläst via.

Om du läser in en faktura och leverantören inte finns i ditt leverantörsregister får du möjlighet att automatiskt lägga upp den. Är det en scannad faktura kan inte alla leverantörsuppgifter läggas upp automatiskt, därför behöver du komplettera detta i efterhand.

Om fakturan du läser in innehåller en referens blir det den personen som placeras i fältet Attest på leverantörsfakturan. Detta gäller under förutsättning att du inte har fyllt i något i fältet För attest under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Inköp.

  1. Kontrollera de leverantörsfakturor du har läst in via AutoInvoice så att alla uppgifter du behöver finns med.

Om leverantörsfakturan du ska läsa in innehåller artiklar som du vill lägga till i ditt artikelregister, måste du lägga upp dem i artikelregistret innan du läser in fakturan.

Knappen Ta bort kan du använda om du vill ta bort en leverantörsfaktura från listan. Detta kan du behöva göra om du till exempel av någon anledning inte ska betala leverantörsfakturan eller om du har registrerat den manuellt.

Om du raderar en faktura av misstag är det svårt att få tillbaka den, så var noga med att kontrollera att du raderar rätt faktura.

Om du arbetar med inkommande följesedlar ska du tänka på att inte läsa in e-fakturan innan du har registrerat din inkommande följesedel. Den registrerar du under Inköp - Inkommande följesedlar. När du läser in en e-faktura matchar programmet det ordernummer/följesedelsnummer som följer med i e-fakturan, med de beställningar/inkommande följesedlar du har registrerade. Genom att förhandsgranska dokumentet innan du läser in det kan du se om leverantören har skickat med ordernummer eller följesedelsnummer.

Om du vill titta på fakturaunderlaget för en inläst leverantörsfaktura gör du det under Inköp - Leverantörsfakturor, fliken Spårning.

Relaterade avsnitt

Visma AutoInvoice
Skicka dokument via Visma AutoInvoice
Kontrollera mottagare av elektroniska dokument
Läs in e-order, kommando
Visma AutoInvoice, företagsinställningar
Skapa inkommande följesedel

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

(missing or bad snippet)