Läs in e-order, kommando

I Visma Administration 2000 har du möjlighet att läsa in e-order direkt till ditt program. Det innebär att orderuppgifterna automatiskt läggs in i ditt program, utan att du behöver göra någon manuell registrering.

Läs mer om hur det går till att Skicka e-order.

Gör så här för att läsa in en e-order:

  1. Välj Försäljning - Order.

Programmet känner nu av om det finns e-order att läsa in. Om du har e-order att läsa in visas detta i en informationslist ovanför arbetsbilden. Du kan även välja kommandot Läs in e-order för att kontrollera om det finns e-order att läsa in.

  1. Klicka på Visa så visas vilka ordrar du kan läsa in.
  2. Välj Förhandsgranska om du vill se hur en order ser ut innan du läser in den. Du måste stå på den order du vill förhandsgranska.
  3. Välj de ordrar du vill läsa in genom att markera dem i kolumnen Markering. Vill du läsa in alla order som visas kan du markera dem genom att välja knappen Markera alla.
  4. Klicka på Läs in.

När inläsningen är klar ser du i listläget vilka som är inlästa som e-order. Detta visas i kolumnen Inläst dokument.

  1. Kontrollera de ordrar du har läst in så att alla uppgifter du behöver finns med.

Relaterade avsnitt