Markera alla, kommando

Genom att använda kommandot Markera alla markerar du alla poster i en lista.