Markera alla, kommando

Genom att använda kommandot Markera alla markerar du alla poster i en lista.

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.