Överför UB från föregående år, kommando

Med hjälp av kommandot Överför UB från föregående år kan du föra över alla utgående balanser från det föregående årets bokföring till att bli ingående balanser i det nya året. Du kan göra överföringen hur många gånger som helst fram till att du låser året som du för över till. Du kan inte använda den här funktionen för att föra över den ingående balansen från något annat program, eller något annat företag.

Vill du att programmet automatiskt ska föra över utgående balans till ingående balans när du gör förändringar i föregående bokföringsår markerar du Överför UB till IB automatiskt. Du hittar inställningen under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Bokföring, fliken Grunduppgifter.

Gör så här:

  1. Se till att det bokföringsår som du vill överföra till är aktivt. Det kan du se längst ner på bildskärmen.
  1. Välj Bokföring - Ingående balans.
  2. Välj kommandot Överför UB från föregående år.
  1. Välj Ja för att starta överföringen. Om du ångrar dig kan du välja Nej.

Om du väljer att genomföra överföringen överförs alla utgående balanser från föregående år till att bli ingående balanser i det senaste året. När du skapar ett nytt år förs automatiskt föregående års UB över och blir IB på det nya året.

Du kan använda kommandot flera gånger. Första gången kanske du överför de utgående balanserna innan bokslutet för föregående år är klart. Du måste då överföra de utgående balanserna ytterligare en gång då bokslutet är klart för att de ingående balanserna ska bli korrekta.

Relaterade avsnitt