Periodisera, kommando

Du hittar kommandot under Inköp - Leverantörsfakturor, Försäljning - Kundfakturor eller Bokföring - Verifikationer.

En periodisering innebär att du fördelar intäkter och kostnader under olika perioder så att dessa hamnar i rätt period i din bokföring. En periodisering kan exempelvis innebära att du bokför hyreskostnaden på balanskontot 1710 och varje månad, i 6 månader, debiteras kostnadskontot Lokalhyra 5010 med 10 000 kr.

I programmet har du möjlighet att periodisera intäkter och kostnader för leverantörsfakturor, kundfakturor eller verifikationer.

  1. Välj Inköp - Leverantörsfakturor, Försäljning - Kundfakturor eller Bokföring - Verifikationer.
  2. Dubbelklicka på den faktura eller verifikation du vill periodisera.
  3. Markera raden som du vill periodisera.
  4. Välj kommandot Periodisera.

Från och med version 2015.2 hanteras periodisering av leverantörsfakturor annorlunda mot tidigare programversioner. Läs mer i avsnittet Hantera periodiseringar från och med version 2015.2.

Relaterade avsnitt

Skapa periodisering
Utför periodiseringar, kommando
Ändra periodisering
Makulera periodisering

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.