Skapa sms/e-post, kommando

I Visma Administration 2000 kan du skicka sms och e-post direkt till dina kunder, kontakter eller leverantörer. Detta kan du göra antingen från något av registren eller direkt från ett dokument, t ex en kundfaktura.

För att kunna använda kommandot Skapa e-post måste du ha ett lokalt installerat e-postprogram (MAPI-kompatibelt). Läs om detta under Ingen Mapikompatibel e-postklient.

Läs mer om hur man skickar sms i hjälpen för Visma Sms. Aktuella priser för att skicka sms hittar du här.

Sms kan endast skickas från Sverige, Norge, Danmark, Finland och Nederländerna. Sms som innehåller länkar kan inte levereras till mottagare utanför de nordiska länderna.