Skapa e-post, kommando

I Visma Administration 2000 kan du skicka e-post direkt till dina kunder, kontakter eller leverantörer. Detta kan du göra antingen från något av registren eller direkt från ett dokument, t ex en kundfaktura.

För att kunna använda kommandot Skapa e-post måste du ha ett lokalt installerat e-postprogram (MAPI-kompatibelt). Läs om detta under Ingen Mapikompatibel e-postklient.