Skapa uppdrag - Visma AutoCollect, kommando

Kommandot Skapa uppdrag - Visma AutoCollect hittar du i programdelarna Försäljning - Kundfakturor och Betalningar - Betalningspåminnelser.

Du kan använda kommandot i både list- och kortläge för fakturor eller betalningspåminnelser. Då visas en dialogruta där du kan välja vilka fakturor du vill skicka till AutoCollect för kravhantering. De fakturor som visas i listan är de förfallna fakturor som uppfyller kraven för att betalningspåminnelse ska kunna skickas. Du väljer själv vilka fakturor du vill skicka till AutoCollect. Du kan skicka både vanliga fakturor, avtalsfakturor och samlingsfakturor. Fakturor som innehåller husarbete/grön teknik går också att skicka till tjänsten, kravhanteringen görs då på hela fakturabeloppet.

Du kan inte skicka kontantnotor till AutoCollect och du kan endast använda tjänsten för fakturor som är skickade till kunder inom Sverige och som har SEK som valuta.

Läs mer om tjänsten i avsnittet Detta är Visma AutoCollect.

  1. Ange ett datum i fältet Påminnelsedatum. De fakturor du kan skicka påminnelser på till och med det angivna datumet visas då i listan. Om du ändrar datum måste du trycka på Enter-tangenten för att tabellen ska uppdateras.
  2. Ange vilka fakturor du vill skapa uppdrag för genom att sätta en markering i kolumnen Markering.
  3. Ange vad respektive faktura innehåller i kolumnen Fakturainnehåll.

För varje rad du markerar har du möjlighet att se vilka fakturarader som ingår på den aktuella fakturan. Detta visas i den understa tabellen Fakturarader för markerad faktura. Tabellen visas endast om du har markerat Visa fält för fakturarader i programdelen AutoCollect under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Mina tjänster - Visma AutoCollect, fliken Allmänt. Den här funktionen kan vara användbar om det är svårt att avgöra vad du ska skriva i kolumnen Fakturainnehåll.

  1. Klicka på Skicka uppdrag.

Uppdraget skickas nu iväg till AutoCollect

För att följa din skickade uppdrag går du till Betalningar - AutoCollect. De uppdrag du skickar iväg får status Skickad och finns på fliken Pågående uppdrag. När tjänsten har tagit emot uppdraget ändras statusen till Påminnelse. Läs mer om ett uppdrags olika statusar i avsnittet AutoCollect, fliken Skapa uppdrag och AutoCollect, fliken Pågående uppdrag.

En påminnelse skrivs ut till din kund senast arbetsdagen efter att du har skickat uppdraget till tjänsten. På påminnelsen står det vad fordran avser, totalbeloppet som kunden ska betala, räntebeloppet, påminnelseavgiften samt betaluppgifterna till Visma Financial Solutions. De uppgifter du har angett i företagsinställningarna angående procentsatser för dröjsmålsränta följer med när du skickar ett uppdrag till tjänsten. När tjänsten skickar påminnelsen till kunden beräknas räntan enligt de inställningar du gjort för ränteberäkning i programmet. Räntan beräknas fram till och med att tjänsten skriver ut påminnelsen. Räntan är inräknad i beloppet som kunden ska betala.

Så här kan en påminnelse från Visma Financial Solutions till din kund se ut:

Så här kan ett inkassokrav från Visma Financial Solutions till din kund se ut:

Relaterade avsnitt