Skicka betalfil, kommando

För att skicka dina betalningar på fil, väljer du kommandot Skicka betalfil.

I dialogen som visas ser du vilket utbetalningskonto som är valt. Det kontonummer som visas är det du har angett under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Kontonummer vid fältet Betalfil,  Betalfil - PO3 eller Manuella utbetalningar, beroende på vilket utbetalningssätt du väljer. Kontonumret som anges här slår i igenom på alla betalningar som ligger med i filen.

I dialogen visas också hur många betalningar som kommer att finnas med i betalfilen och det totala beloppet för dessa.

Under Antal betalningar per betalsätt visas en sammanställning över hur många betalningar som kommer att göras för de olika betalsätten. Läs mer om om de olika betalsätten här.

Knappen Mer info ger dig ytterligare information om de betalningar som ingår i betalfilen. Du ser exempelvis till vilka leverantörer du betalar, det aktuella beloppet och vilket betalsätt som används.

Läs mer om hur du skickar betalfiler i avsnittet Skapa utbetalning via betalfil.

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.