Skicka - Visma Kundfaktura, kommando

Detta val finns bara om du har markering för Visma Kundfaktura under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Mina tjänster - Visma Byråstöd och om du inte arbetar med programmet via Visma Advisor/Visma Byråstöd.

När du väljer kommandot Skicka - Visma Kundfaktura ser du vilka fakturor som är klara för att skickas. För att de ska komma med på denna lista måste följande vara uppfyllt:

  • Fakturan ska vara skapad efter det att tjänsten aktiverats.

  • Fakturan ska ha markering i Skickad på fliken Faktura.

  • Den ska inte tidigare vara skickad, d v s Skickad - Visma Kundfaktura på fliken Spårning ska inte vara markerad.

  • Fakturadatum ska vara tidigare än datumet i Visa tillgängliga kundfakturor t o m.