Skriv ut avier, kommando

Om du vill kunna skriva ut avier så måste du börja med att ange detta under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Betalningar - Utbetalningar.

När väljer kommandot Skriv ut avier så kan du antingen skriva ut bankgiroavier eller PlusGiroavier. Detta är enbart en utskrift och betalningarna ändrar inte status i listläget.

Vill du göra några ändringar i mallarna för avier så hittar du dem under Arkiv - Mallar/Rapportgenerator.

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.