Synka - Visma eEkonomi Fakturering, kommando

Kommandot Synka - Visma eEkonomi Fakturering är endast tillgängligt om du som byrå har aktiverat samarbetstjänsten Visma eEkonomi Fakturering till Visma Administration från Visma Byråstöd eller Visma Advisor. Du hittar det under Försäljning - Kundfakturor.

När du väljer kommandot synkroniseras de fakturor och inbetalningar som din kund har registrerat i Visma eEkonomi Fakturering. Samtidigt synkroniseras även vissa register.

För alla programdelar, utom Betalningar, görs alltid överföringen av information från Visma eEkonomi Fakturering till Visma Administration 2000. Aldrig tvärtom. När det gäller betalningar för fakturor som kommer från Visma eEkonomi Fakturering så synkroniseras de i båda riktningarna.

Följande händer vid synkronisering av:

Relaterade avsnitt

Supportforum

Ta del av hur 42 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.