Visa QR-kod för betalning via bankapp, kommando

Kommandot Visa QR-kod för betalning via bankapp når du när du står på en kundfaktura antingen i kortläge eller listläge. Kommandot visar de uppgifter som QR-koden kommer att innehålla när fakturan skrivs ut. QR-koden hämtar vissa uppgifter från företagsinställningarna och det är de företagsinställningar som är aktuella just nu som visas när du väljer kommandot Visa QR-kod för betalning via bankapp.