Ändra leverantörsfaktura

Gör så här för att ändra en leverantörsfaktura:

  1. Välj Inköp - Leverantörsfakturor.
  2. Öppna den leverantörsfaktura du vill ändra.
  3. Genomför de ändringar du önskar. Ändringarna sparas direkt.

Följande ändringar kan göras:

Om du inte hittar de ändringar du vill göra här ovan får du makulera fakturan och skapa om den.

Du kan också titta på filmerna Fel på leverantörsfaktura som inte är journalförd och Fel på leverantörsfaktura som är journalförd men inte betald för att få hjälp om hur du ändrar felaktiga leverantörsfakturor.

Relaterade avsnitt

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.