Visma Administration 2000

Ändra leverantörsfaktura

Gör så här för att ändra en leverantörsfaktura:

  1. Välj Inköp - Leverantörsfakturor.
  2. Öppna den leverantörsfaktura du vill ändra.
  3. Genomför de ändringar du önskar. Ändringarna sparas direkt.

Följande ändringar kan göras:

Relaterade avsnitt

Registrera leverantörsfaktura
Skapa kreditfaktura, leverantörsfaktura
Kopiera leverantörsfaktura
Makulera leverantörsfaktura
Inkommande följesedel som inte är upplockad på leverantörsfaktura
Leverantörsfakturor, listläge
Leverantörsfakturor, fliken Faktura
Leverantörsfakturor, fliken Art kontering
Leverantörsfakturor, fliken Följesedlar
Leverantörsfakturor, fliken Beställt
Leverantörsfakturor, fliken Betalningar
Leverantörsfakturor, fliken Spårning

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.