Visma Administration 2000

Leverantörsfakturor, fliken Betalningar

Programdelen finns under Inköp - Leverantörsfakturor, fliken Betalningar.

På fliken Betalningar kan du få uppgifter om betalningar som hör till leverantörsfakturan samt planera kommande betalningar.

Du kan också direktkvitta mellan fakturor och kreditfakturor. Har en faktura betalats genom postförskott registreras detta som en gjord betalning.

Det är även här du registrerar de uppgifter som rör betalningar till utländska leverantörer eller svenska som ska betalas i utländsk valuta. Den här fliken använder du i kombination med fliken Faktura. Du börjar med att registrera övriga fakturauppgifter på fliken Faktura.

Läs om hur du registrerar betalningar av leverantörsfakturor i avsnitten Skapa utbetalning via betalfil, Skapa manuell utbetalning eller Skriva ut avier för utbetalning.

Relaterade avsnitt

Registrera leverantörsfaktura
Skapa kreditfaktura, leverantörsfaktura
Ändra leverantörsfaktura
Kopiera leverantörsfaktura
Makulera leverantörsfaktura
Inkommande följesedel som inte är upplockad på leverantörsfaktura
Leverantörsfakturor, listläge
Leverantörsfakturor, fliken Faktura
Leverantörsfakturor, fliken Art kontering
Leverantörsfakturor, fliken Följesedlar
Leverantörsfakturor, fliken Beställt
Leverantörsfakturor, fliken Spårning

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

(missing or bad snippet)