Visma Administration 2000

Leverantörsfakturor, fliken Faktura

Programdelen finns under Inköp - Leverantörsfakturor, fliken Faktura.

Om du har integration med Visma Anläggningsregister kommer du att få en påminnelse om att starta Visma Anläggningsregister när du registrerar inköpet av en anläggningstillgång på leverantörsfakturan. I påminnelsen kan du välja att starta Visma Anläggningsregister för att komplettera registreringen av anläggningstillgången. Du kan också välja att göra det vid ett senare tillfälle.

Fliken Faktura är en specifikation över hela konteringen av fakturan. När du registrerar konteringarna kan du alltid välja mellan att kontera manuellt eller använda en konteringsmall.

Fliken Faktura används för att registrera sådana kostnader som inte är lagervaror. Ett vanligt exempel är hyra. För sådana fakturor behöver du inte använda någon av de andra flikarna vid registreringen av leverantörsfakturan, utan du gör allt under denna flik.

I vilken ordning du använder de olika flikarna kan alltså skilja sig beroende på vad du registrerar. Om du arbetar med beställningar börjar du normalt arbetet med att lägga in uppgifterna i huvudet, alltså uppgifter om leverantör m m, för att sedan gå vidare till fliken Beställt eller Följesedel för att därefter lägga in levererade artiklar på fliken Art kontering. På fliken faktura kan du sedan kontrollera hela konteringen för fakturan och göra eventuella kompletteringar.

Relaterade avsnitt

Registrera leverantörsfaktura
Skapa kreditfaktura, leverantörsfaktura
Skapa periodisering
Ändra leverantörsfaktura
Kopiera leverantörsfaktura
Makulera leverantörsfaktura
Inkommande följesedel som inte är upplockad på leverantörsfaktura
Koppla underlag
Leverantörsfakturor, listläge
Leverantörsfakturor, fliken Art kontering
Leverantörsfakturor, fliken Följesedlar
Leverantörsfakturor, fliken Beställt
Leverantörsfakturor, fliken Betalningar
Leverantörsfakturor, fliken Spårning

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

(missing or bad snippet)