Visma Administration 2000

Kopiera leverantörsfaktura

Gör så här för att kopiera en leverantörsfaktura:

  1. Välj Inköp - Leverantörsfakturor.
  2. Markera eller visa den faktura du vill kopiera.
  3. Välj knappen Kopiera eller tryck Ctrl+K.
  4. Välj Ja.

Den nya fakturan får ett nytt nummer automatiskt.

  1. Gör de ändringar du önskar.

Relaterade avsnitt

Registrera leverantörsfaktura
Skapa kreditfaktura, leverantörsfaktura
Ändra leverantörsfaktura
Makulera leverantörsfaktura
Inkommande följesedel som inte är upplockad på leverantörsfaktura
Leverantörsfakturor, listläge
Leverantörsfakturor, fliken Faktura
Leverantörsfakturor, fliken Art kontering
Leverantörsfakturor, fliken Följesedlar
Leverantörsfakturor, fliken Beställt
Leverantörsfakturor, fliken Betalningar
Leverantörsfakturor, fliken Spårning

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

(missing or bad snippet)