Visma Administration 2000

Leverantörsfakturor, listläge

Programdelen finns under Inköp - Leverantörsfakturor.

I den här listan finns alla leverantörsfakturor som finns inlagda.

Vill du se ytterligare uppgifter om en faktura, dubbelklickar du på raden där uppgifterna om fakturan finns. Då visas fakturans uppgifter i kortläget. Du kan också välja att skapa en ny, ändra eller visa uppgifterna för en leverantörsfaktura.

Skulle du behöva makulera en faktura gör du det genom att visa fakturan i kortläget och markera rutan Makulerad.

Har du valt att ta emot e-fakturor via AutoInvoice känner programmet av om det finns e-fakturor att läsa in när du väljer Inköp - Leverantörsfakturor. Detta visas i en informationslist ovanför arbetsbilden eller som en notifiering i programmets sidopanel. När du läser in en e-fakturor skapas dokumentet i ditt program och uppgifterna läggs in automatiskt. Om fakturan innehåller artiklar som du vill lägga till i ditt artikelregister, måste du lägga upp dem i artikelregistret innan du läser in den. Därefter behandlar du fakturan enligt dina normala rutiner. Läs mer i avsnittet Läs in e-fakturor, kommando.

Överst i tabellen finns en urvalsrad som du kan använda för att söka i de olika kolumnerna. Läs mer i avsnittet Söka poster.

Vill du kopiera eller exportera innehållet i tabellen kan du göra det genom att högerklicka i tabellen och välja Kopiera/exportera tabellinnehåll. Läs mer i avsnittet Kopiera/exportera tabellinnehåll . Du måste ha behörigheten Utskrift för den valda programdelen för att funktionen ska vara aktiv.

Relaterade avsnitt

Registrera leverantörsfaktura
Skapa kreditfaktura, leverantörsfaktura
Ändra leverantörsfaktura
Kopiera leverantörsfaktura
Makulera leverantörsfaktura
Inkommande följesedel som inte är upplockad på leverantörsfaktura
Leverantörsfakturor, fliken Faktura
Leverantörsfakturor, fliken Art kontering
Leverantörsfakturor, fliken Följesedlar
Leverantörsfakturor, fliken Beställt
Leverantörsfakturor, fliken Betalningar
Leverantörsfakturor, fliken Spårning
Arbeta med fliken Kommando

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

(missing or bad snippet)