Skapa kreditfaktura, leverantörsfaktura

För att skapa en kreditfaktura gör du enligt följande:

  1. Välj Inköp - Leverantörsfakturor.
  2. Markera den leverantörsfaktura du vill kreditera.
  3. Välj kommandot Skapa kreditfaktura.
  4. Ange vilken leverantörsfaktura som kreditfakturan gäller i fältet Krediterar. Om kreditfakturan inte avser någon speciell faktura markerar du Skapa kredit utan ursprungsfaktura. Du kan också välja Kreditera hela fakturan eller Kopiera endast leverantörsuppgifter. Det är troligen bäst att kopiera leverantörsuppgifterna i de allra flesta fall. Om en stor del av fakturan har krediterats kan du spara en hel del arbete genom att kopiera hela fakturan.
  5. Klicka på OK.

Kreditfakturan får automatiskt nästa lediga löpnummer.

Om du valde fel fakturatyp när du skapade din faktura kan du ändra den genom att klicka i fältet till höger om Löpnr. Du kan endast byta fakturatyp på fakturor som inte innehåller några konteringsrader. Du kan inte heller byta fakturatyp på fakturor som är inlästa till Visma Administration 2000 som e-fakturor.

  1. Registrera/komplettera uppgifterna som på en vanlig leverantörsfaktura.

Tänk på att du inte ska ange belopp med minus på kreditfakturan. Programmet vänder automatiskt konteringarna så att de stämmer med en kreditfaktura.

Om du har skrivit in en konteringsrad som är felaktig, markerar du raden och raderar den sedan genom att klicka på knappen Radera (Ctrl+R).

De konteringsrader som gäller för Total, Frakt eller Moms går inte att radera i konteringsbilden. Om du anger 0 i rutan Mallvärde i respektive fält kommer raderna att försvinna automatiskt när du lämnat den sista raden med Enter-tangenten.

  1. För att debet- och kreditfakturorna ska försvinna från leverantörsreskontran, måste du betala både debet och kreditfakturan. Detta kan du göra genom direktkvittning, direktbetalning, via betalfil eller avibetalning.

För att du ska kunna göra direktkvittning krävs det att debetfakturan och kreditfakturan är på samma belopp. Om du ska skicka en betalfil så måste den totala summan av betalningar till leverantören vara större än 0.

Relaterade avsnitt

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.