Ändra text på befintligt fält, malländring

Instruktionen bygger på att mallen är av typen Silver.

Omdu vill ändra den text som skrivs ut på dokumentmallen kan du göra en malländring. Ett exempel på sådan ändring är att byta text frånFaktura till Proformafaktura.

 1. Välj Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Mallar, fliken Dokumentmallar och kontrollera vilken utskriftsmall du använder för extra fakturadokument.
 2. Markera raden för Extra fakturadokument och klicka på pilen i kolumnen Mallar.
 3. Leta upp mallen du använder och klicka på Kopiera.
 4. Döp om mallen.
 5. Öppna Ruta-fakturatext i objektlistan till höger.
 6. Markera till exempel Ledtext-faktura.
 7. Klicka på pilen vid fältet Funktion och skriv in "Proformafaktura".
 8. Upprepa för alla ledtexter som finns under Ruta-fakturatext om du behöver det.
 9. Klicka på Spara i knappraden och välj Stäng.
 10. Välj mallen du gjorde ändringen på och klicka på Plocka.
 11. Klicka på Stäng.

Vill du beställa rapporter eller mallar som passar dina behov ber vi dig kontakta någon av våra partners.

Relaterade avsnitt