Lägg dokumenttexter på skilda rader, malländring

Instruktionen bygger på att mallen är av typen Silver.

Dokumenttexterna som du lägger in under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Försäljning - Dokumenttexter separeras inte radvis utan kommer ut efter varandra när du skriver ut fakturan. Vill du ha denna text på respektive rad gör du enligt följande:

 1. Välj Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Mallar, fliken Dokumentmallar och kontrollera vilken utskriftsmall du använder för fakturor.
 2. Markera raden för Fakturor och klicka på pilen i kolumnen Mallar.
 3. Leta upp mallen som du använder och klicka på Kopiera och döp om mallen.
 4. Öppna Ruta-fakturarader i objektlistan till höger.
 5. Markera objektet Fkttext.
 6. Kopiera objektet två gånger genom att klicka på knappen Kopiera eller använda kortkommandot Ctrl+C.
 7. Döp de nya objekten till Textrad 2 och Textrad 3. Detta gör du i fältet Namn under Basegenskaper.
 8. Se till att Textrad 2 och Textrad 3 får samma ägare som Fkttext.
 9. Flytta de tre objekten så att de hamnar under varandra.

 1. Ändra funktionerna på de tre objekten genom att klicka på Funktion under Basegenskaper.

a. Fkttext ska ha funktionen %Text 1

b. Textrad 2 ska ha funktionen %Text 2

c. Textrad 3 ska ha funktionen %Text 3

 1. Spara mallen.

Relaterade avsnitt