Flytta objekt, malländring

Instruktionen bygger på att mallen är av typen Silver.

Om du har objekt i mallen som inte skrivs ut där du vill ha dem kan du flytta dessa genom att göra en malländring. I exemplet ändrar vi på en fakturamall och flyttar organisationsnumret.

  1. Välj Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Mallar, fliken Dokumentmallar och kontrollera vilken utskriftsmall du använder för fakturor.
  2. Markera raden för Fakturor och klicka på pilen i kolumnen Mallar.
  3. Leta upp mallen som du använder och klicka på Kopiera.
  4. Döp om mallen.
  5. Öppna Ruta-fotrader i objektlistan till höger. Leta upp objektet Org.nr och markera det.

  1. Vad som avgör var organisationsnumret ska skrivas ut är X och Y värdet. Dessa hittar du under Basegenskaper. Om det ska flyttas mer till höger så ökar du X och om det ska flyttas längre upp på pappret så minskar du Y. Du kan också ändra bredden och höjden här om det skulle behövas.
  2. För att flytta texten Organisationsnummer får du leta upp objektet som heter Ledtext-Org.nr och ändra X- och Y-värdet även på detta objekt. Alla förklarande texter på utskriften heter Ledtext och sedan vad det är för något.

  1. Klicka på Spara i knappraden och välj sedan Stäng.
  2. Välj mallen du gjorde ändringen på och klicka på Plocka.
  3. Klicka på Stäng.

Nu kommer din ändring att skrivas ut nästa gång du skriver ut en faktura.

Vill du beställa rapporter eller mallar som passar dina behov ber vi dig kontakta någon av våra partners.

Relaterade avsnitt