Lägg in nya objekt, malländring

Instruktionen bygger på att mallen är av typen Silver.

Med malleditorn har du stora möjligheter att anpassa din fakturamall utifrån dina och dina kunders behov. Du kan till exempel lägga till fält som inte finns med på de fakturamallar som levereras med programmet. I exemplet nedan används fältet Referenskod som i huvudsak används för e-fakturor och därför inte finns med på standardmallarna.

  1. Välj Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Mallar och kontrollera vilken utskriftsmall du använder för fakturor.
  2. Markera raden för Fakturor och klicka på pilen i kolumnen Mallar.
  3. Leta upp mallen som du använder och klicka på knappen Kopiera och döp om mallen. Du kommer nu in i malleditorn.
  4. Vill du skapa ett nytt textobjekt klickar du på rutan Text i listan Skapa till vänster i malleditorn. Vill du istället lägga in en bild i mallen så klickar du på Bild. I exemplet är Text valt eftersom rutan Referenskod är ett textfält.
  5. Klicka på mallen där du vill ha din textruta.
  6. Lägg in följande uppgifter i rutan Basegenskaper för att lägga till texten Referenskod:

  1. Skapa en ny textruta enligt punkt 4 och placera den efter rutan som innehåller ledtexten. Lägg sedan in följande uppgifter i rutan Basegenskaper:

Tänk på att det finns många fler funktioner du kan använda dig av för att få ut information på mallen. När du klickar på listpilen till höger om rutan Funktion visas en lista på de funktioner som finns tillgängliga.

  1. Klicka på Spara i knappraden och välj sedan Stäng.
  2. Välj mallen du gjorde ändringen på och klicka på Plocka.
  3. Klicka på Stäng.

Nu kommer referenskoden att skrivas ut nästa gång du skriver ut en faktura som har ett värde i fältet för Referenskod på fakturan.

Vill du beställa rapporter eller mallar som passar dina behov ber vi dig kontakta någon av våra partners.

Relaterade avsnitt