Moms

Moms eller mervärdesskatt som det egentligen heter, är en skatt som konsumenterna betalar till staten. Detta görs genom att företag lägger till moms i priset till privatpersoner och därefter redovisar detta till staten. Moms är därför ingen inkomst eller kostnad för företaget.

Allt du som företagare köper in från andra företag inom Sverige är inklusive moms. Denna moms, som kallas Ingående moms, har du rätt att få tillbaka från staten.

Allt du som företagare säljer inom Sverige är inklusive moms. Denna moms, som kallas Utgående moms, måste du betala till staten. Den utgående momsen är för det mesta högre eftersom du förhoppningsvis säljer för mer pengar än du köper in.

För att underlätta momsredovisningen redovisar du därför Utgående moms – Ingående moms = Moms att betala/Få tillbaka.

Relaterade avsnitt

Skatteverket
Momsrapport, utskrift
Skriv ut momsrapport
Skapa elektronisk skattedeklaration (eSKD) för momsdeklaration
Momsrapportkoder
Vad gör jag om momsrapporten blir fel?
Hantera utländsk moms i ditt program

Supportforum

Ta del av hur 42 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.