Momskontroll, listläge

Programdelen finns under Bokföring - Momskontroll.

När du väljer Bokföring - Momskontroll visas en dialogruta där du måste ange för vilken period momsberäkningen ska kontrolleras. När du klickar på OK i dialogrutan visas listläget för Momskontroll.

I det här fönstret gör programmet en kontroll av momsen för en viss period.

Här har du möjlighet att automatiskt stämma av både den utgående momsen på omsättning och uttag och utgående moms på momspliktiga inköp där köparen är skattskyldig. Dessutom kan du få reda på verifikationer där den bokförda momsen inte överensstämmer med beloppen som den beräknats på.

På skärmen visas en lista på verifikationer som inte stämmer. Du kan dubbelklicka på enskilda verifikationer för att granska verifikationen. Behöver du korrigera klickar du på förstoringsglaset i fältet Verifikationsnr när du står i kortläget.

Om allt är korrekt i kontrollen kan du skriva ut momsrapporten direkt genom att klicka på knappen Utskrift. Om du vill göra om momskontrollen kan du klicka på knappen Gör om momskontrollen.

Principer för kontrollen

Försäljningen och uttagen i block A på momsrapporten kan ha 6%, 12% eller 25% skatt. Skatten räknas ut för respektive momssats och ska då överensstämma med det som redovisats vid respektive momssats i block B.

Inköpen där köparen är skattskyldig i block C på momsrapporten kan också ha 6, 12 eller 25% skatt. Skatten räknas ut för respektive momssats och ska då överensstämma med det som redovisats vid respektive momssats i block D.

Om det finns avvikelser kontrolleras varje verifikation med bokföring på konton med momsrapportkoder för momspliktig försäljning, momspliktiga uttag, inköp med omvänd skattskyldighet eller utgående moms och det momsgrundade beloppet jämförs med hur mycket utgående moms som bokförts på samma verifikation. Verifikationer som har en avvikelse presenteras i lista.

Du kan läsa mer om hur du fyller i de olika blocken och rutorna i momsdeklarationen på Skatteverket.se.

Relaterade avsnitt