Vad gör jag om momsrapporten blir fel?

Här kan du läsa vad du kan kontrollera om du tycker att din momsrapport inte stämmer.

För att kontrollera momsrapporten kan du göra så här:

  1. Välj Bokföring - Momskontroll.
  2. Ange vilken period du vill kontrollera.

I rutan Totalt för perioden ser du en sammanställning över vad som är bokfört som försäljning på konton med momsrapportkod 05-08 respektive inköp på konton med momsrapportkod 20-24 och vad som är bokfört på de olika kontona för utgående moms, alltså konton med momsrapportkod 10-12 och 30-32.

Du ser också en kolumn för Beräknad moms, där programmet räknat ut 25%, 12% eller 6% på det belopp som står i Omsättning. Detta beräknade belopp jämför programmet med beloppet i kolumnen Redovisad moms som hämtas från konton med momsrapportkod 10-12 och 30-32. Stämmer inte det redovisade beloppet med det beräknade beloppet så blir det en avvikelse.

Det finns även en kolumn för ingående saldo. Den visar om det finns ett belopp på konton med momsrapportkod 10-12 och /eller 30-32 som kommer från en tidigare period. Har du ett ingående saldo bör du kontrollera dina konton för utgående moms och spåra från vilken period beloppet kommer. Det gör du enklast med utskriften Kontoanalys.

I tabellen visas alla verifikationer där programmet hittat någon avvikelse.

  1. Markera en verifikation som har avvikelse och klicka på knappen Kort eller dubbelklicka på raden.

Nu visas en specifikation per momssats för enbart den valda verifikationen.

  1. Klicka på ikonen till höger i fältet Verifikationsnr för att komma direkt till verifikationen för att kontrollera den och göra eventuella ändringar. Om du har brutet räkenskapsår och momsperioden går över två bokföringsår, kan du göra momskontrollen och få upp verifikationer som avviker på båda åren. Men när du klickar på ikonen till höger om Verifikationsnr måste du stå i det bokföringsår som verifikationen tillhör för att komma in på verifikationen.

Ny korrekt momsrapport

För att få ut en ny korrekt momsrapport från programmet måste du ta bort verifikationen som skapades när du godkände den felaktiga momsdeklarationen. Om du använder preliminära verifikationen gör du det genom kommandot Ta bort alla rader på verifikationen. Använder du enbart ändringsverifikationer gör du det genom kommandot Skapa ändringsverifikation och markerar Kopiera verifikationen med omvända tecken. Verifikationsdatum ska vara inom den momsperiod du rättar. Sedan skriver du ut en ny momsrapport för perioden och godkänner den som vanligt.

Anledning till avvikelse

Observera att det inte behöver vara något fel

Om du använder samma konton för omsättning oavsett momssats kan momsredovisningen vara korrekt men ändå visa avvikelser om du använder flera momssatser. Momskontrollen kräver att du delar upp omsättning på de olika momssatserna vid bokföring men på själva mervärdesskattedeklarationen slås de samman. Du har ingen möjlighet att få hjälp med kontrollen om du inte delar upp omsättningen.

Visma Spcs Support

Om du fortfarande inte får momsrapporten att stämma efter att du har kontrollerat dessa punkter, kan Visma Spcs Support kontrollera din momsrapport. Vi kommer då att debitera dig vårt konsultarvode om det beror på att konton är märkta med felaktig momsrapportkod, om det är bokfört felaktigt eller beror på annat handhavandefel. Naturligtvis kommer vi inte att debitera dig om det beror på programmet.

Det vi då behöver ha in är en säkerhetskopia för test och en beskrivning ifrån dig om vad som är felaktigt. Säkerhetskopian tar du under Arkiv - Säkerhetskopiering - Aktivt Företag. Du kan arbeta vidare i företaget medan vi tittar på din säkerhetskopia då det är en test.

Relaterade avsnitt