Momsrapportkoder i kontoplanen

För att du ska kunna få ut en korrekt momsrapport måste dina konton vara kodade. I de kontoplaner som följer med programmet finns det momsrapportkoder. Om du har skapat eget konto måste du kontrollera om detta konto ska ha momsrapportkod, och i så fall vilken.

De olika momsrapportkoderna som finns är:

Försäljning och inköp inom Sverige

Försäljning och inköp inom EU och utlandet

Arbetar du med försäljning och inköp av varor och tjänster inom EU ska dina konton kodas på annorlunda sätt än om det är försäljning och inköp inom Sverige.


För ytterligare information om momsrapporten och hur du fyller i skattedeklarationen kan du läsa mer på www.skatteverket.se.