Order, fliken Moms, konton

Programdelen finns under Försäljning - Order, fliken Moms, konton.

Under fliken Moms, konton kan du se hur mycket av orderns belopp som är moms och hur momsen fördelar sig på de olika momskoderna.

Relaterade avsnitt

Order, listläge
Order, fliken Order
Order, fliken Kunduppgifter
Order, fliken Spårning
Skapa order
Skapa restorder
Kopiera order
Makulera order
Radera orderrad
Skapa samlingsfaktura

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.