Skapa restorder

Restorder för restmarkerade artiklar skapas i normalfallet automatiskt när du fakturerar en order. Här beskrivs hur du skapar en restorder utan att ha fakturerat den ursprungliga ordern.

Gör så här för att skapa en restorder:

  1. Gå till Försäljning - Order.
  2. Markera den order i listläget som du vill skapa en restorder av.
  3. Välj kommandot Skapa restorder.
  4. Svara Ja på frågan om du vill skapa restorder från order.

Du kan inte skapa en restorder om ordern innehåller grön teknik eller husarbete.

Nu har en restorder skapats av ordern som får nästa lediga nummer för order.

På ursprungsordern ser du att Restorder har blivit markerat i den nedre delen på fliken Order. Detta visar att det har skapats en restorder på denna order.

På fliken Spårning kan du se numret på restordern. Om du är inne på restordern ser du på fliken Spårning vilket nummer som ursprungsordern har.

Restordern och den vanliga ordern visas tillsammans i listläget. Restordern har texten Restorder efter ordernumret på fliken Order.

Behandla restordern på samma sätt som en vanlig order vid leverans och fakturering.

Om du har skrivit in en artikel- eller textrad som du inte vill spara, raderar du rad för rad genom att markera någonstans på raden och klicka på Radera (Ctrl+R).

Vill du få över de textrader du skriver in på ursprungsordern till restordern väljer du kommandot Koppla textrad till restorder när du står inne på ursprungsordern. När du har valt detta kommando ser du en knappnål i artikelnummerfältet både på ursprungsordern och restordern.

Du kan inte radera hela ordern om den är felaktig. Istället får du makulera den genom att markera Makulerad på fliken Order.

Relaterade avsnitt