Skapa restorder

Restorder för restmarkerade artiklar skapas i normalfallet automatiskt när du fakturerar en order. Här beskrivs hur du skapar en restorder utan att ha fakturerat den ursprungliga ordern.

Gör så här för att skapa en restorder:

  1. Gå till Försäljning - Order.
  2. Markera den order i listläget som du vill skapa en restorder av.
  3. Välj kommandot Skapa restorder.
  4. Svara Ja på frågan om du vill skapa restorder från order.

Nu har en restorder skapats av ordern som får nästa lediga nummer för order.

På ursprungsordern ser du att Restorder har blivit markerat i den nedre delen på fliken Order. Detta visar att det har skapats en restorder på denna order.

På fliken Spårning kan du se numret på restordern. Om du är inne på restordern ser du på flik Spårning vilket nummer som ursprungsordern har.

Restorder och vanliga order visas tillsammans i listläget. Restordern har texten Restorder efter ordernumret på fliken Order.

Behandla restordern på samma sätt som en vanlig order vid leverans och fakturering.

Om du har skrivit in en artikel- eller textrad som du inte vill spara, raderar du rad för rad genom att markera någonstans på raden och klicka på Radera (Ctrl+R).

Fr o m version 4.3 kan du få över de textrader du skriver in på ursprungsordern till restordern genom att välja kommandot Koppla textrad till restorder när du står inne på ursprungsordern. Om du har valt detta kommando ser du en knappnål i artikelnummerfältet både på ursprungsordern och restordern.

Du kan inte radera hela ordern om den är felaktig. Istället får du makulera den genom att markera Makulerad på fliken Order.

Relaterade avsnitt

Order, listläge
Order, fliken Order
Order, fliken Kunduppgifter
Order, fliken Moms, konton
Order, fliken Spårning
Skapa order
Kopiera order
Makulera order
Radera orderrad
Skapa samlingsfaktura

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.