Rättade och kända programfel

Här kan du se vilka kända programfel och brister som finns i den senaste versionen av programmet. Under rubriken Rättade programfel hittar du programfel som är åtgärdade.

Se till att ha den senaste versionen av ditt program genom att ladda ner den via vår hemsida under Ladda ner. Hur du installerar programmet kan du läsa om i avsnittet Installationsanvisning Visma Administration 2000.

Kända programfel och brister i version 2020.31

Rättade programfel

Här hittar du de programfel som har blivit åtgärdade sedan version 2018.0. De senast rättade felen ligger överst under respektive rubrik.

Supportforum

Ta del av hur 42 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.