Visma Administration 2000

Storegate Backup

Storegate Backup är tjänsten som tidigare hette Visma Backup. Den säkerhetskopierar information i dina Visma-program och andra filer i din dator. I samband med namnbytet tog Storegate över all support, så har du någon fråga är det till Storegate du ska vända dig. Läs mer och kontakta Storegate.

Även om du har automatisk överföring av dina filer till Storegate Backup måste du fortfarande sköta säkerhetskopieringen i ditt Visma Spcs-program på samma sätt som tidigare.

När du arbetar med Visma Administration 2000 kommer vissa filer att vara låsta av programmet. Därför rekommenderar vi dig att skapa säkerhetskopior i Visma Administration 2000 genom att klicka på Arkiv - Säkerhetskopiering.

Du bör inte skapa en automatisk överföring av alla filer från företagsmappen till din lagringsyta på Storegate Backup, eftersom programmet Storegate Backup inte kan överföra låsta filer. Det kan göra att du inte har en fullständig säkerhetskopia av ditt program.

Hur fungerar Storegate Backup?

I Storegate Backup kan du ange vilka filer och mappar på din dator som du vill överföra till din lagringsyta på Storegate Backup, samt schemalägga hur ofta denna överföring ska ske.

Första gången du genomför en överföring kopieras alla de markerade mapparna och filerna till din lagringsyta, vilket kan ta lite tid beroende på hur mycket du valt att överföra. Därefter kommer bara nya filer eller förändrade filer att överföras till din lagringsyta.

Vid installation av Storegate Backup kommer du till en guide där du ska ange vilka filer och mappar du vill ha automatisk överföring på.

Om du vill ändra i en redan befintlig backup, t ex lägga till fler mappar som ska överföras, kan du i Storegate Backup göra detta via Inställningar. En ny ruta visas och där klickar du på Redigera din backup, därefter kan du ändra eller komplettera dina tidigare val.

Hur sparas dina filer på Storegate Backup?

De filer och mappar du väljer att överföra till din lagringsyta sparas med samma namn och i samma struktur som du har på din dator, du hittar dem under Datorbackup när du är inloggad på ditt lagringskonto. Välj Bläddra för att visa filerna.

I ovanstående exempel har vi skapat en mapp i mappen C:\SPCSFiler som heter Säkerhetskopior Visma Spcs. I denna mapp kan du sedan skapa en mapp för respektive program du har från Visma Spcs. När du sedan tar en säkerhetskopia på Visma Administration ska du spara denna säkerhetskopia i mappen för Visma Administration.

I den markerade mappen SPCSFiler ligger då din mapp Säkerhetskopior Visma Spcs och i denna mapp ligger den mapp du har skapat för ditt program.

Du kan naturligtvis välja att lägga till även andra mappar och filer än de för säkerhetskopior av Vismaprogram.

Användaruppgifter i Storegate Backup

Vid installation av Storegate Backup kommer du till en guide där du ska ange dina användaruppgifter. E-postadressen och lösenordet är desamma som du använder för Mina tjänster på www.vismaspcs.se.

Händelselistor

För att säkerställa att mappar och filer som du markerat för överföring till din lagringsyta på Storegate Backup, har förts över korrekt, rekommenderar vi att du då och då tittar i historiken i Backup-klienten. Klicka på knappen Händelselistor för att se överföringarna.

Relaterade avsnitt

Säkerhetskopiering
Säkerhetskopiering till olika media
Användning av lagringstjänster
Säkerhetskopiera aktivt företag/alla företag
Installera och återkopiera från säkerhetskopia
Ta systemsäkerhetskopia
Återställ systemsäkerhetskopia
Bifoga säkerhetskopia via e-post
Spara säkerhetskopia via e-post
Hämta säkerhetskopia via FTP

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.