Allmänt om kreditfaktura

När det gäller kreditfakturor kan du hantera dem på olika sätt.

Om du använder formatet XML/ISO20022 kan du inte skicka med utländska kreditfakturor i betalfilen, utan du måste då betala debet- och kreditfakturan i programmet. Alternativt kvittar du dem om de är lika stora. Har du Nordea som bank kan du skicka med utländska kreditfakturor när du använder formatet XML/ISO20022 (pain.001.001.03).

Kvitta/betala kreditfakturor manuellt

Skicka kreditfakturor via betalfil

Relaterade avsnitt