Utbetalningar, kortläge

Vill du arbeta smartare?

Du vet väl om att du enkelt kan läsa in en återrapporteringsfil från din bank för att se vilka leverantörsfakturor som har blivit betalda. Betalningar och leverantörsfakturor matchas automatiskt och fakturorna byter status till Betalda. Bara för dig att kontrollera och skriva ut en utbetalningsjournal. Läs mer om återrapportering i avsnittet Återrapportera leverantörsbetalningar.

Programdelen finns under Betalningar - Utbetalningar.

I denna bild ser du mer uppgifter om din leverantörsbetalning och du har också möjlighet att göra ändringar. Om du gör ändringar så kommer ändringen bara att gälla för den aktuella betalningen. Grunduppgifterna står kvar i leverantörsregistret och på leverantörsfakturan.

Relaterade avsnitt