Utbetalningar, listläge

Vill du arbeta smartare?

Du vet väl om att du enkelt kan läsa in en återrapporteringsfil från din bank för att se vilka leverantörsfakturor som har blivit betalda. Betalningar och leverantörsfakturor matchas automatiskt och fakturorna byter status till Betalda. Bara för dig att kontrollera och skriva ut en utbetalningsjournal. Läs mer om återrapportering i avsnittet Återrapportera leverantörsbetalningar.

Programdelen finns under Betalningar - Utbetalningar.

Här får du en överblick över dina betalningar. När en faktura har blivit registrerad och attesterad så kommer den upp i denna lista för betalning. Här finns även betalningar som du skickat iväg men ännu inte betalat och de som är betalade men ännu inte bokförda. Betalningar som har blivit journalförda hittar du under Betalningar - Utbetalningsarkiv.

Överst i tabellen finns en urvalsrad som du kan använda för att söka i de olika kolumnerna. Läs mer i avsnittet Söka poster. Saknar du kolumner i tabellen kan du lägga till fler genom att högerklicka och välja Kolumninställningar.

Vill du kopiera eller exportera innehållet i tabellen kan du göra det genom att högerklicka i tabellen och välja Kopiera/exportera tabellinnehåll. Läs mer i avsnittet Kopiera/exportera tabellinnehåll. Du måste ha behörigheten Utskrift för den valda programdelen för att funktionen ska vara aktiv.

Du kan välja att göra dina utbetalningar via betalfiler eller helt manuellt. Under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Betalningar gör du de inställningar som krävs för att utbetalningarna ska fungera så smidigt som möjligt. Läs mer i avsnittet Utbetalningar, företagsinställningar.

Du kan skicka betalfiler i formatet XML/ISO20022, LB och PO3. Ska du skicka betalfiler i formatet XML/ISO20022 ska du även göra inställningar under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Företag, fliken Bankuppgifter.

Du har också möjlighet att skapa en betalning utan att ha en leverantörsfaktura som underlag.

Visma Administration 2000 hanterar även utlandsbetalningar.

Delbetalning

Programmet hanterar delbetalningar. Detta kan du göra antingen genom att ändra Belopp att betala eller genom att planera dina delbetalningar i förväg. Planerade betalningar gör du genom att använda kommandot Ändra betalstatus inne på leverantörsfakturan, fliken Betalningar. Ange datum och det belopp du ska betala vid respektive delbetalning. Välj kommandot Ändra betalstatus igen tills du har skapat alla planerade delbetalningar. En delbetalning visas i listläget för Utbetalningar som betalförslag med betalning det datum du angett på den planerade betalningen.

Relaterade avsnitt