Markera faktura som betald

Vill du arbeta smartare?

Du vet väl om att du enkelt kan läsa in en återrapporteringsfil från din bank för att se vilka leverantörsfakturor som har blivit betalda. Betalningar och leverantörsfakturor matchas automatiskt och fakturorna byter status till Betalda. Bara för dig att kontrollera och skriva ut en utbetalningsjournal. Läs mer om återrapportering i avsnittet Återrapportera leverantörsbetalningar.

När du har skickat iväg dina betalningar via betalfil så får de status På väg. Det innebär att de är ivägskickade men ännu inte betalda. När du sedan får uppgift om att de är betalade så måste du gå in och markera dem som det. Det kan du göra antingen genom att läsa in en återrapporteringsfil från banken eller genom att markera dem manuellt.

  1. Välj Betalningar - Utbetalningar.
  2. Välj urvalet På väg under Urval/sortering.
  3. Kontrollera att betaldatumet är korrekt för fakturorna. Är betaldatumet felaktigt ändrar du datumet i kolumnen Betaldatum. Om du vill ändra betaldatum för flera fakturor samtidigt markerar du dem först och väljer sedan kommandot Ändra datum m m.
  4. Ändra beloppet i kolumnen Belopp i kr om det gäller betalningar i annan valuta, så att det överensstämmer med hur mycket du verkligen fick betala i svenska kronor. Programmet räknar automatiskt ut eventuell kursdifferens.

Du kan också ange rätt betalkurs i den nedre delen av bildskärmen eller om du dubbelklickar på betalraden och då räknas kursdifferensen ut och Belopp i kr ändras automatiskt.

  1. Kontrollera att beloppet i Belopp i kr är exklusive bankavgiften, om det är så att du har betalat via bank och en avgift har dragits i samband med betalningen. Beloppet för avgiften registrerar du i fältet Avgift i arbetsbildens nedre del. Var noga med att du har rätt faktura markerad när du lägger in avgiften. I fältet Utbet kr kan du se hur mycket som totalt har dragits från ditt konto för markerad betalning.
  2. Markera de fakturor som är betalda i kolumnen Markering.
  3. Välj kommandot Ändra betalstatus och sätt markering för Betald.
  4. Klicka på OK.
  5. Välj Skriv ut - Utbetalningsjournal.
  6. Ange vilket till och med datum du vill skriva ut journalen för och markera Skriv konteringar för varje faktura om du vill att varje utbetalning ska vara konterad för sig i journalen.

Det är endast de betalningar som har ett tidigare betaldatum eller samma till och med datum som kommer med på journalen.

När journalen är utskriven till skrivare får du möjlighet att godkänna den och samtidigt föra över den automatiskt till bokföringen som nästa verifikat. Under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Bokföring kan du välja om du vill att det ska skapas en verifikation för hela journalen eller en verifikation per transaktion.

Om du markerar för En verifikation per affärshändelse under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Bokföring, kommer det att skapas en verifikation per betalning. Om rutan i företagsinställningar inte är markerad blir det en verifikation för alla betalningar som är med på journalen.

Den automatiska överföringen görs inte om du har markerat Bokför journaler och momsrapporter manuellt under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Bokföring, fliken Grunduppgifter. Då måste du registrera bokföringsunderlaget manuellt i bokföringen.

Verifikationsdatumet blir det datum som du anger vid Till och med datum när du valde att skriva ut journalen, alltså journalens datum.

Om du godkänt journalerna kan du inte skriva ut dem igen. Det är därför viktigt att du kontrollerar att journalerna är korrekta och utskrivna, innan du godkänner och sparar dem. Du kan skriva ut en kopia på journalen, men du får inte med bokföringsunderlaget. Denna utskrift finns under Bokföring - Gamla journaler.

Relaterade avsnitt