Ändra balans- och resultatrapport

Du kan ändra utseendet på din Balansrapport, Resultatrapport och Saldolista. Det gör du genom att kopiera och ändra filerna för respektive rapport.

Du hittar filerna i mappen Bokfrpt som ligger i mappen Gemensamma filer. Sökvägen till mappen hittar du genom att gå in under Hjälp - Om Visma Administration och klicka på Systeminfo. På raden Sökväg gemensamma filer hittar du sökvägen och kan gå direkt till mappen genom att klicka på Utforska.

Tänk på att du kopierar och döper om filen när du vill ändra en rapport. Du kan därför välja både den gamla och den nya rapporten vid utskrift och din rapport förstörs inte när du uppdaterar Visma Administration 2000.

På grund av att filerna för rapporterna är ACSII-baserade måste de ändras i dos för att du ska kunna se å, ä och ö korrekt. Om du endast ska ändra siffror kan du ändra i programmet Anteckningar som finns under Start - Program - Tillbehör i Windows. Läs mer under Ändring av rapport.

För att göra denna ändring bör du vara van vid att redigera filer. Kom ihåg att alltid kopiera filen och ge den ett nytt filnamn. Behåll alltid filändelsen som den fil du kopierar har, eftersom detta styr ifall det är en balansräkning eller resultaträkning som filen ska användas för.

EDIT-kommandot är inte tillgängligt på 64-bitars version av Windows.

Olika filer och dess uppbyggnad

 • Den första bokstaven i filnamnet visar om den följer den nya (ÅRL (N)), gamla (BFL (G)) eller interna (I) uppställningen. Den interna uppställningen är anpassad på den nya kontoplanen, men har en uppställning som liknar den gamla.
 • Därefter följer information om vilken kontoplanstyp som uppställningen bygger på. Använder du kontoplanen BAS 95 eller BAS 96 får du enbart tillgång till de filer som har 95 i filnamnet. Samma sak gäller för EU BAS 97, EU BAS 99, BAS 2000.
 • Filändelsen (.bal, .res o s v) anger om filen är till för utskrift av Balansrapport, Resultatrapport, Projektbalans, Projektresultat, Kvantitetsaldolista eller Saldolista.

Filerna för Balansrapporterna (.bal)

Det finns en fil för varje baskontoplan och varje uppställning, exempelvis:

 • G13.bal - Följer den gamla (BFL) uppställningen och gäller för kontoplan BAS 2013.
 • I13.bal - Följer den interna uppställningen och gäller för kontoplan BAS 2013.
 • N13.bal - Följer den nya (ÅRL) uppställningen och gäller för kontoplan BAS 2013.

Filerna G95.bal och N95.bal gäller för både BAS 95 och BAS 96, men övriga kontoplaner har egna filer.

Filerna för Projektbalansrapporterna (.bap)

Filen innehåller först uppgifterna som styr utskriften om du har BAS 95 eller BAS 96, därefter kommer uppgifterna som styr utskriften om du har EU BAS 97 eller EU BAS 99.

G.bap Följer den gamla (BFL) uppställningen.
I.bap Följer den interna uppställningen.
N.bap Följer den nya (ÅRL) uppställningen.

Filen för Kvantitetsaldolistan (.kvs)

I.kvsRapporten för kvantitetsaldolistan. Gäller för alla kontoplanstyper.

Filerna för Projektresultatrapporterna (.rep)

Filen innehåller först uppgifterna som styr utskriften om du har BAS 95 eller BAS 96, därefter kommer uppgifterna som styr utskriften om du har EU BAS 97 eller EU BAS 99.

G.repFöljer den gamla (BFL) uppställningen.
I.repFöljer den interna uppställningen.
N.repFöljer den nya (ÅRL) uppställningen.

Filerna för resultatrapporterna (.res)

Det finns en fil för varje baskontoplan och varje uppställning, exempelvis:

 • G13.res - Följer den gamla (BFL) uppställningen och gäller för kontoplan BAS 2013.
 • I13.res - Följer den interna uppställningen och gäller för kontoplan BAS 2013.
 • N13.res - Följer den nya (ÅRL) uppställningen och gäller för kontoplan BAS 2013.

Filerna G95.res och N95.res gäller för både BAS 95 och BAS 96, men övriga kontoplaner har egna filer.

Filen för saldolistan (.sal)

I.salRapporten för saldolistan. Gäller för alla kontoplanstyper.

Uppställning i filerna

Filerna *.BAP, *.REP, *.BAL och *.RES, är uppbyggda på samma sätt. Detta avsnitt kommer att gå igenom vad de olika uppgifterna i filen betyder.

Filen består av ett huvud som bland annat innehåller information om när filen används och därefter kommer de uppgifterna som styr var och vilka uppgifter som kommer ut på rapporten.

Rapportens huvud

TypOlika val av typFörklaring
#FILTYP#FILTYP RESTalar om att filen är till för utskrift av resultatrapport.
#FILTYP BALTalar om att filen är till för utskrift av balansrapport.
#KPTYP#KPTYP "" BAS95 BAS96 Anger att filen används om du har BAS 95 eller BAS 96.
#KPTYP EUBAS97Anger att filen används om du har EU BAS 97.
#KPTYP EUBAS99Anger att filen används om du har EU BAS 99.
#KPTYP BAS2000Anger att filen används om du har BAS 2000.
#KPTYP BAS2003Anger att filen används om du har BAS 2003.
 #KPTYP BAS2004Anger att filen används om du har BAS 2004.
#KPTYP BAS2005Anger att filen används om du har BAS 2005.
#KPTYP BAS2006Anger att filen används om du har BAS 2006.
#KPTYP BAS2007Anger att filen används om du har BAS 2007.
#KPTYP BAS2008Anger att filen används om du har BAS 2008.
#KPTYP BAS2009Anger att filen används om du har BAS 2009.
 #KPTYP BAS2010Anger att filen används om du har BAS 2010.
 #KPTYP BAS2011Anger att filen används om du har BAS 2011.
 #KPTYP BAS2012Anger att filen används om du har BAS 2012.
 #KPTYP BAS2013Anger att filen används om du har BAS 2013.
   
#TEXT "Min balansrapport"Här står den text som visas i utskriftsdialogen när du ska skriva ut rapporten. Den text som står inom " " är den text som kommer ut.
#GEN datum signVisar när filen skapades och även vem som har skapat den. Denna information skrivs inte i automatiskt utan datum och sign måste du ändra när du ändrar filen.

Rapportens innehåll

R1Skriver ut Rubrik nummer 1, t ex Tillgångar.
R2Skriver ut Rubrik nummer 2, t ex Anläggningstillgångar.
R3Skriver ut Rubrik nummer 3, t ex Immateriella anläggningstillgångar.
K Här anges de konton som ska skrivas ut under respektive rubrik. Du kan använda 1, 2, 3 eller 4 siffror, beroende om det är en hel kontoklass som ska vara med eller enbart vissa konton. Om saldot på kontot är 0, skrivs inte kontot ut. Kontona kommer inte med om du inte har markerar Skriv kontospecifikation vid utskrift.
S3Skriver ut Summa nr 3. Summeringen sker på det som ligger efter senaste R3. Skrivs inte ut om R3 som summan tillhör inte skrivs ut.
S2Skriver ut Summa nr 2. Summeringen sker på det som ligger efter senaste R2. Skrivs inte ut om R2 som summan tillhör inte skrivs ut.
S1Skriver ut Summa nr 1. Summeringen sker på det som ligger efter senaste R1. Skrivs inte ut om R1 som summan tillhör inte skrivs ut.
S0Skriver ut Totalsumman. Summering av alla poster. Totalsumman skrivs alltid ut.
LSkriver ut en linje. Om L kommer innan en post S3, så är linjen mer indragen än om den kommer innan posten S0, S1 eller S2.

Ändring av rapport

På grund av att filerna för rapporterna är ACSII-baserade måste de ändras i dos för att du ska kunna se å, ä och ö korrekt.

Om du endast ska ändra siffror kan du även ändra i programmet Anteckningar som finns under Start - Alla program - Tillbehör i Windows. Här följer en beskrivning hur du ändrar filerna i dos.

För att göra denna ändring bör du vara van vid att redigera filer. Kom ihåg att alltid kopiera filen och ge den ett nytt filnamn. Behåll alltid filändelsen som den fil du kopierar har, eftersom detta styr ifall det är en balansräkning eller resultaträkning som filen ska användas för.

EDIT-kommandot är inte tillgängligt på 64-bitars version av Windows 7.

 1. Kontrollera vilken fil du ska ändra i genom att kontrollera vilken kontoplanstyp du har. Du ser vilken kontoplanstyp du har under Arkiv - Bokföringsår - Välj Bokföringsår. Ta även reda på om din rapport ska följa BFL (gamla) eller ÅRL (nya).
 2. Gå ut till MS-dos-prompten, genom att välja Start - Alla Program - Tillbehör - Kommandotolken, eller Start - Kör och skriv cmd.
 3. Gå till den enhet som Visma Administration 2000 är installerat på. Om du är på enhet C:\ och det är där som Visma Administration 2000 är installerat, behöver du inte ändra enhet. Du byter enhet genom att skriva exempelvis E: om du ska gå till E-enheten och därefter trycka Enter.
 4. Gå till den mapp som Visma Administration 2000 finns installerad i.

Om du står i C:\WINDOWS och du ska till mappen C:\SPCSADM måste du först gå ner till C:\, vilket du gör genom att skriva Cd.. och därefter trycker på Enter.

När det endast står C:\ går du vidare till mappen Bokfrpt i Gemensamma filer, genom att skriva CD, namnet på mappen du vill gå till och därefter trycka Enter. Om du har installerat programmet på standardsökvägen på en dator med Windows 7 skriver du CD Programdata och trycker Enter. Skriv sedan CD SPCS och tryck Enter o s v tills du kommer till mappen Bokfrpt. Under Hjälp - Om Visma Administration - Systeminfo ser du vilken sökväg du har.

 1. För att editera filen skriver du EDIT och därefter filnamnet. Om du t ex ska ändra filen för balansrapporten, som följer den nya uppställning, och du har kontoplanstypen BAS 2009, skriver du EDIT N09.BAL och trycker på Enter.

Nu har du kommit in i programmet Edit och du ser innehållet i filen som du har valt.

 1. Gör de ändringarna som du vill göra.
 2. Ändra även texten efter #TEXT så att du enkelt kan välja den rapport som du har gjort ändringarna i när du ska skriva ut.
 3. Du ska även ändra på datumet och signaturen efter #GEN så att du i efterhand kan se när filen är ändrad och vem som gjorde det.
 4. Välj Arkiv - Spara som. Ge filen ett nytt namn med max åtta tecken och inget å, ä, ö, eller andra specialtecken.

Kom ihåg att ändra texten som står efter #TEXT, datum och signatur efter #GEN. Detta gör att du kan se att det är din rapport när du ska skriva ut den, samt att du ser när filen ändrades och av vem om du behöver titta i den senare. Spara filen med ett nytt namn så att originalet är intakt.

 1. Gå in i Visma Administration 2000 och välj din nya rapport.

Vi supportar inte de ändringar du har gjort i filerna. Om du av misstag har ändrat i originalfilerna så får du uppdatera programmet så att du får tillbaka originalfilen.

Exempel på en förkortad resultatrapport och förklaring vad det betyder

Filstruktur Förklaring
#FILTYP RESFil för Resultatrapport.
#KPTYP BAS2006Används av företag som använder BAS 2006.
#TEXT "Min resultatrapport"Texten Min resultatrapport visas i komboboxen i utskriftsdialogen.
#GEN 970128 SPCSVisar vilket datum som filen är skapad och vilken som har skapat filen.
R1 "Intäkter"Skriver ut Rubrik 1 med texten Intäkter.
R2 "Klass 30"Skriver ut Rubrik 2 med texten Klass 30.
K 30Alla konton som börjar med 30 skrivs ut under varandra.
S2 "S:a Klass 30"Summering från senaste Rubrik 2, i detta fallet R2 "Klass 30"
R2 "Klass 31"Skriver ut ny Rubrik 2 med texten Klass 31.
K 31Alla konton som börjar med 31 skrivs ut under varandra.
S2 "S:a Klass 31"Summering från senaste Rubrik 2, i detta fallet R2 "Klass 31"
S1 "S:a Intäkter"Summering från senaste Rubrik 1, i detta fallet R1 "Intäkter".
R1 "Direkta kostnader"Skriver ut ny Rubrik 1 med texten Direkta kostnader.
K 4Alla konton som börjar med 4 skrivs ut under varandra.
S1 "S:a Direkta kostnader"Summering från senaste Rubrik 1, i detta fallet R1 "Direkta kostnader".
LSkriver ut en linje.
S0 "Bruttovinst"Skriver ut texten Bruttovinst och summerar alla uppgifterna på rapporten.