Extra dokument

Det finns möjlighet att skriva ut extra dokument, t ex fraktsedlar eller adresslappar i samband med att du skickar en order eller faktura.

För att aktivera funktionen gör du så här:

  1. Välj Arkiv - Mallar/Rapportgenerator - Utskriftsmallar.
  2. Skapa en mall för Extra dokument genom att kopiera lämplig mall för order respektive faktura och ge mallen ett nytt filnamn.

Malleditorn startar automatiskt. Om den inte skulle göra det markerar du den nya mallen och väljer Ändra.

  1. Klicka på Inställningar i menyn och se till att du har fliken Malldefinition aktiv.
  2. Ändra typ till Extra orderdokument respektive Extra fakturadokument.
  3. Klicka på Stäng.
  4. Avsluta malleditorn.
  5. Gå in under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Mallar, fliken Dokumentmallar och lägg in mallen för dokumenttypen Extra orderdokument respektive Extra fakturadokument.

Du måste ha skapat minst en mall med malltypen Extra fakturadokument för att det ska finnas något att välja där. Detsamma gäller för Extra orderdokument.

Vill du ha en specifik mall som extra fakturadokument på en viss kund kan du ange det på kunden under Försäljning - Kunder, fliken Utskriftsval.

När funktionen är aktiverad kan du välja att skicka extra-dokumenten via knappen Skicka i programdelen Order eller Faktura. Längst ner på order-/fakturabilden under Skickad kan du se om det extra dokumentet är skickat eller inte.

Aktiveringen fungerar separat för Extra orderdokument och Extra fakturadokument. Om du t ex bara aktiverar Extra orderdokument visas de nya menyalternativen och rutan under Skickad enbart i orderfunktionen och inte i fakturafunktionen.