Fakturajournal, utskrift

När du har gjort dina registreringar av fakturor måste du skriva ut en fakturajournal för att transaktionerna ska föras över till bokföringen. Om du vill kan du skriva ut journalen från alla programdelar periodiskt, t ex efter varje dag eller i slutet av varje vecka. Du väljer då Utskrifter - Journaler - Journaler. Du kan också välja att skriva ut journalen från menyn Utskrift när du jobbar med arbetsbilden för kundfakturor. När du skriver ut en journal får du alltid med alla transaktioner som är gjorda, men som inte ingått på tidigare journal, fram till och med det datum du angivit i dialogrutan för utskrift. Det är endast fakturor som har en markering för att fakturan är skickad som kommer med på fakturajournalen.

Standardinställningen i programmet är att alla konteringar från en journal automatiskt förs över till bokföringen och skapar en verifikation där, när du godkänner journalen. Om du i stället vill registrera dessa verifikationer manuellt, med utgångspunkt från bokföringsunderlagen, ska du välja Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Bokföring och sätta en markering i rutan Bokför journaler och momsrapporter manuellt.

Om du vill journalföra en verifikation per affärshändelse går du in under under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Bokföring och markerar något av valen. Om rutan inte är markerad skapas en verifikation per journal. Inställningen kan göras för alla journaler utom lagerförändringsjournal.

Den första bild som visas när du väljer att skriva ut fakturajournalen under utskriftsmenyn på arbetsbilden för kundfakturor kan se ut så här:

Du måste skriva ut journalen på skrivare eller till fil för att den ska kunna godkännas.

Efter journalen skrivs alltid ett bokföringsunderlag ut automatiskt. Bokföringsunderlaget använder programmet som verifikation i bokföringen, om du har direktöverföring till bokföringen. Annars kan du använda det som underlag för manuell registrering av verifikationer.

När utskriften är klar visas en dialog med frågan om du vill godkänna fakturajournalen och skapa en verifikation. Det är ditt svar på den här frågan som avgör om transaktionerna ska märkas som genomförda eller inte. Om du upptäcker något fel på journalerna kan du svara Nej, genomföra de rättningar som behövs och sedan skriva ut journalen på nytt. När du en gång svarat Ja på den här frågan kan du inte längre göra några ändringar i de dokument eller registreringar som finns med på journalerna.

Om du vill skriva ut gamla journaler gör du det under Bokföring - Gamla journaler. Läs mer i avsnittet Gamla journaler, kortläge.

Relaterade avsnitt

Gamla journaler, kortläge