Visma Administration 2000

Förhandsgranska utskrifter

När du skriver ut dokument eller rapporter från ditt program har du möjlighet att förhandsgranska dessa innan du gör själva utskriften. Du kan förhandsgranska dokument, provutskrifter av dokument eller rapporter. Funktionen Förhandsgranska fungerar lite olika beroende på vilket av dessa du väljer.

Förhandsgranska dokument

För att förhandsgranska ett dokument, till exempel en faktura, följesedel, order, offert eller beställning, klickar du på knappen Förhandsgranska i utskriftsdialogen. Då öppnas ett nytt fönster där du kan se hur utskriften kommer att se ut. Från fönstret Förhandsgranska kan du välja att skriva ut, söka i utskriften, förstora/förminska utskriften eller gå till en specifik sida.

När du väljer att skriva ut från fönstret Förhandsgranska skrivs dokumentet ut enligt de inställningar du har gjort på kunden eller dokumentet. Ett dokument som skrivs ut via Förhandsgranska blir markerat som utskrivet.

Om du vill granska ditt dokument och sedan skriva ut det utan att dokumentet blir markerat som utskrivet, ska du istället klicka på knappen Provutskrift i utskriftsdialogen.

Förhandsgranska provutskrift

När du ska skriva ut ett dokument, till exempel en faktura, följesedel, order, offert eller beställning, kan du välja att göra en provutskrift för att granska hur ditt dokument kommer att se ut. Även en provutskrift kan förhandsgranskas. För att göra detta klickar du på Provutskrift i utskriftsdialogen och sedan på knappen Förhandsgranska.

Om du väljer att skriva ut din provutskrift så kommer statusen på ditt dokument inte att ändras, utan det hanteras fortfarande som outskrivet efter utskrift.

Förhandsgranska rapporter

För att förhandsgranska rapporter och listor klickar du på knappen Bildskärm i utskriftsdialogen. Då visas fönstret Förhandsgranska. Här kan du välja att skriva ut till skrivare, söka i utskriften, förstora/förminska utskriften på bildskärmen eller gå till en specifik sida i utskriften.

Relaterade avsnitt

Utskrift av dokument
Utskrift av rapporter
Infolista
Utskriftsproblem
Försäljning, fliken Normalvärden, företagsinställningar
Skrivarinställningar
Sökvillkor

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.