Inbetalningsjournal, utskrift

Utskriften hittar du under Utskrifter - Journaler.

För att de inbetalningar du har registrerat ska läggas in i bokföringen måste du skriva ut en inbetalningsjournal och godkänna utskriften av den. Direkt efter inbetalningsjournalen skrivs ett bokföringsunderlag ut.

Standardinställningen i programmet är att alla konteringar från en journal automatiskt förs över tillbokföringen och skapar en verifikation där, när du godkänner journalen. Om du i stället vill registrera dessa verifikationer manuellt, med utgångspunkt från bokföringsunderlagen, ska du välja Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Bokföring, fliken Grunduppgifter och markera rutan Bokför journaler och momsrapporter manuellt.

Om du vill journalföra en verifikation per affärshändelse går du in under under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Bokföring, fliken Grunduppgifter och markerar något av valen. Om rutan inte är markerad skapas en verifikation per journal. Inställningen kan göras för alla journaler utom lagerförändringsjournal.

När du väljer att skriva ut inbetalningsjournal får du ut alla inbetalningar som gjorts sedan du skrev ut senaste inbetalningsjournalen. Du väljer till och med datum. Du får bara en inbetalningsjournal och ett bokföringsunderlag där samtliga inbetalningar ingår. Vill du ha ett bokföringsunderlag för varje betalningsdag måste du skriva ut en inbetalningsjournal för varje enskild betalningsdag.

Om du vill skriva ut gamla journaler gör du det under Bokföring - Gamla journaler. Läs mer i avsnittet Gamla journaler, kortläge.