Lagerförändringsjournal, utskrift

Utskriften hittar du under Utskrifter - Journaler.

När du har registrerat en in- eller utleverans från lagret uppdateras antalen i lager men du måste skriva ut en lagerförändringsjournal för att ändra lagervärde och kunna föra över förändringarna till bokföringen. När journalen är utskriven skrivs ett bokföringsunderlag ut helt automatiskt. Du måste godkänna journalen för att överföra konteringen till bokföringen och uppdatera lagervärden. Om du inte godkänner journalen kan du skriva ut den igen.

När du begär utskrift av lagerförändringsjournal går programmet igenom alla lagerartiklar där antalet har förändrats sedan du godkände en lagerförändringsjournal senast eller till och med det datum du angivit. Antalet kan ha ändrats genom t ex utleveranser till kund, inleveranser från leverantör, eller inventeringar.

När du lägger in en inkommande följesedel bokas det upp en skuld och när du plockar upp följesedeln på en faktura bokas den bort. Båda konteringarna hanteras på lagerförändringsjournalen.

De artiklar, där antalet ändrats, är markerade i rutan Lagervärde är inaktuellt på fliken Lager i artikelregistret.

Programmet räknar sedan ut hur mycket lagret är värt enligt FIFO-principen, konterar förändringarna på de konton du angett för lager och lagerförändring i konteringskoderna. Om du har angett något annat kostnadskonto, projekt eller någon annan resultatenhet på någon transaktion konteras de enligt ändringen.

Standardinställningen i programmet är att alla konteringar från en journal automatiskt förs över till bokföringen och skapar en verifikation där. Om du istället vill registrera dessa verifikationer manuellt, med utgångspunkt från bokföringsunderlagen, ska du välja Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Bokföring, fliken Grunduppgifter och markera rutan Bokför journaler och momsrapporter manuellt.

Relaterade avsnitt