Momsrapport, utskrift

Utskriften hittar du under Utskrifter - Bokföring.

När du öppnar utskriften för Momsrapport får du först en fråga om du vill öppna programmets momskontroll. Läs mer om momskontrollen i hjälpavsnittet Momskontroll, listläge. Du kan alltid göra om en momskontroll genom att välja Bokföring - Momskontroll.

På utskriftens momskontroll ser du de momsbelopp, per momsrapportkod, som programmet använder för att få fram uppgifterna som ska lämnas till Skatteverket. Du kan också välja att skriva ut en detaljerad momskontroll. Då skrivs momsbeloppet för varje konto ut istället för totalsummor för de olika momsrapportkoderna.

Du anger den momsperiod som du vill ha en momsrapport för som från och med och till och med i datumfälten. Kontona på bokföringsunderlaget listas i nummerordning.

Momsrapporten är på sätt och vis en kontoanalys av ett antal olika konton, som slås ihop. I kontoplanen bestämmer du vilka konton som ska summeras på respektive rad med hjälp av momsrapportkoder.

När en momsrapport ska skrivas ut går programmet igenom alla konton och summerar dem som har samma momsrapportkod och anger sedan den summan på respektive rad på utskriften av momsrapporten.

Exempel

Rad 05. Här redovisas momspliktig försäljning exkl moms av varor och tjänster i Sverige. Även försäljning till andra EU-länder i de fall köparen saknar giltigt VAT-nummer (momsregistreringsnummer), exempelvis privatpersoner, redovisas här. I programmet är det nedanstående koder som ska användas här:

05 - Momspliktig försäljning 25% som ej ingår i annan ruta.

05 - Momspliktig försäljning 12% som ej ingår i annan ruta

05 - Momspliktig försäljning 6% som ej ingår i annan ruta

För att summan ska komma med på momsrapporten krävs följande:

  • Att det är bokfört i bokföringen.
  • Att det är bokfört under den period som du tar ut momsrapporten på.
  • Att det är bokfört på ett konto som är märkt med rätt momsrapportkod.

De momsrapportkoder som är angivna i kontoplanen används endast för att momsrapporten ska bli korrekt.

Dessa förutsättningar gäller för att du ska kunna skriva ut en momsrapport:

  • Ett eller flera konton måste vara kodade för Utgående moms, Utgående moms på inköp eller Utgående moms på import.  Detta är konton som ska hamna i rutorna 10-12, 30-32 och/eller 60-62 på mervärdesskattedeklarationen.
  • Ett eller flera konton måste vara kodade för Ingående moms. Dessa konton hamnar i ruta 48 på mervärdesskattedeklarationen.
  • Ett eller två konton måste vara kodade som redovisningskonton. Om du redovisar momsskuld och momsfordran på olika konton ska du ha ett konto som är kodat Redovisningskonto moms att få tillbaka och ett konto som är kodat Redovisningskonto moms att betala in. Redovisar du skulden och fordran på samma konto ska du koda ett konto med Moms att betala eller få tillbaka.
  • Ett (och endast ett) konto måste vara kodat med Öresavrundning.
  • Minst ett konto måste vara kodat för försäljning, uttag, eller inköp där köparen är skattskyldig för den utgående momsen. Det finns flera olika koder för försäljning.

Se beskrivningarna för alla momsrapportkoder i avsnittet Momsrapportkoder.

Visa exempel    

Relaterade avsnitt

Moms
Momsrapportkoder
Skriv ut momsrapport
Skapa elektronisk skattedeklaration (eSKD) för momsdeklaration
Vad gör jag om momsrapporten blir fel?
Hantera utländsk moms i ditt program

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.