Periodiseringar - Sammanställning, utskrift

Utskriften hittar du under Utskrifter - Bokföring.

Utskriften använder du t ex vid månadsavstämningen, för att kontrollera vilka periodiseringar som är utförda samt vad som ska finnas kvar på kontot.

De periodiseringar som borde utförts fram till utskriftens datum men ännu inte gjorts, får markeringen Ej klar längst ut till höger.

När du har gjort en periodisering skapas en verifikation. Gör du ändringar på den verifikationen, genom att stryka eller lägga till rader, så kommer totalbeloppet på verifikationen att bli fel. Det totalbeloppet kommer sedan användas i kolumnen Utfört belopp på rapporten Periodiseringar - Sammanställning, vilket innebär att kolumnen Kommande periodiseringar visar fel uppgifter.