Underlag - Ansökan om skattereduktion, utskrift

Utskriften hittar du under Betalningar - Husarbete, flikarna Ansökan och Beslut.

Den här utskriften ger dig en överblick över de personer du ansöker om skattereduktion för. De rader som är markerade i listan är de som kommer med på utskriften.

Om flera personer delar på skattereduktionen och det uppstår decimaltal när arbetade timmar ska delas på antalet personer, så avrundas decimaltalen upp till heltal. Är det till exempel tre personer som ska dela på en timmes utfört arbete så ansöker du om skattereduktion för en timme per person, helt enligt Skatteverkets krav.

Om du inte ansöker om skattereduktion genom att ladda upp en fil på skatteverkets hemsida kan du använda utskriften som underlag när du registrerar din ansökan på skatteverkets e-tjänst för Rot & rut.

Relaterade avsnitt

Ansök om skattereduktion för rot- och rutarbete
Husarbete i Visma Administration 2000

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.