Utbetalningsjournal, utskrift

Utskriften hittar du under Utskrifter - Journaler.

När du har gjort dina utbetalningar måste du skriva ut en journal för att transaktionerna ska föras över till bokföringen. Om du vill kan du skriva ut journaler från alla programdelar periodiskt, t ex efter varje dag eller i slutet av varje vecka. Du väljer då Utskrifter - Journaler. Du kan också välja att skriva ut journalen från menyn Utskrifter när du jobbar med arbetsbilden för leverantörsfakturor respektive utbetalningar. När du skriver ut en journal får du alltid med alla transaktioner som är gjorda, men som inte ingått på tidigare journal, fram till och med det datum du angivit i dialogrutan för utskrift.

Standardinställningen i programmet är att alla konteringar från en journal automatiskt förs över till bokföringen och skapar en verifikation där, när du godkänner journalen. Om du i stället vill registrera dessa verifikationer manuellt, med utgångspunkt från bokföringsunderlagen, ska du välja Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Bokföring och sätta en markering i rutan Bokför journaler och momsrapporter manuellt. Vilka konton som ska användas anges i företagsinställningarna under Företagsinställningar - Kontonummer.

Om du vill journalföra en verifikation per affärshändelse går du in under under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Bokföring och markerar något av valen. Om rutan inte är markerad skapas en verifikation per journal. Inställningen kan göras för alla journaler utom lagerförändringsjournal.

Du måste skriva ut journalen til skrivare, fil eller pdf för att den ska kunna godkännas.

Efter journalen skrivs alltid ett bokföringsunderlag ut automatiskt. Det bokföringsunderlaget kan du använda som verifikationer i bokföringen eller för registrering av verifikationer.

Beroende på vad du svarar på frågan om du vill godkänna utbetalningsjournalen och skapa verifikation så märks transaktionerna som genomförda eller inte. Om du upptäcker något fel på journalerna kan du svara Nej, genomföra de rättningar som behövs och sedan skriva ut journalen på nytt. När du en gång svarat Ja på den här frågan kan du inte längre göra några ändringar i de dokument eller registreringar som finns med på journalerna. Om du inte arbetar med automatisk överföring godkänner du endast journalen och får därefter bokföra bokföringsunderlaget manuellt.

Om du vill skriva ut gamla journaler gör du det under Bokföring - Gamla journaler. Läs mer i avsnittet Gamla journaler, kortläge.

Relaterade avsnitt