Versionsnyheter Visma Administration 2000, version 2022.0 - mars 2022

Den senaste versionen installerar du enklast via meddelandet som visas vid programstart när det finns en ny version tillgänglig. Du kan också installera den via Hjälp - Uppdatera programversion eller ladda ner via vismaspcs.se/support/ladda-ner-och-uppdatera.

Läs mer om hur du installerar ditt program i avsnittet Installationsanvisning Visma Administration 2000.

Nu kan du skicka e-fakturor till privatpersoner via Kivra

Vi är glada över vårt samarbete med Kivra som nu gör det möjligt för dig att skicka e-fakturor, inte bara till företag utan även till privatpersoner. Över 4 miljoner privatpersoner är anslutna till Kivra och nu kan du fakturera dem snabbt och smidigt direkt från ditt program. Det enda du behöver göra är att använda dig av utskriftsvalet Kivra.

Att skicka fakturor till Kivra är enkelt, säkert, miljövänligt och sparar tid, både för dig och din kund. Kunden kan sedan betala fakturan direkt via Kivras app. Kostnaden för att skicka en faktura till Kivra är 5,00 kr. Första gången du skickar en faktura till Kivra får du fylla i kontaktuppgifter och godkänna Kivras avtal.

Läs mer i avsnittet Skicka dokument som e-faktura, brev eller e-post.

Förenkla för dig och dina kunder med rekommenderade utskriftsval

Fler och fler väljer att ta emot e-fakturor för att arbeta effektivare och spara tid. I programmet har vi nu gjort det enklare för dig att se vilka av dina kunder som vill ta emot e-fakturor.

I programdelen Försäljning - Fakturahantering har kolumnen Rekommenderat tillkommit. Här visas på vilket sätt din kund vill ta emot sin faktura och du kan enkelt ändra utskriftsval direkt på raden i kolumnen Utskriftsval. Vill du byta utskriftsval för alla fakturor i listan, som har ett rekommenderat val, väljer du kommandot Använd rek. utskriftsval. Via kommandot får du också möjlighet att uppdatera kundregistret med de rekommenderade utskriftsvalen - ett enkelt sätt för att se till att dina kunder i fortsättningen får sina fakturor levererade på det sätt de önskar.

Vill du uppdatera kolumnen Rekommenderat kan du använda kommandot Kontrollera rek. utskriftsval.

Införda kundönskemål

Till den här versionen har vi haft möjlighet att införa några av de önskemål som finns i vårt forum:

Enklare att registrera leverantörsfakturor med OCR-nummer

När du markerar det nya fältet Kopiera fakturanummer till OCR/Refnr på leverantören, kommer leverantörens fakturanummer automatiskt att kopieras till fältet OCR/Refnr när du registrerar din leverantörsfaktura. Ett önskemål som kommer att underlätta fakturaregistreringen för många.

Vill du att det här valet alltid ska vara markerat när du skapar nya leverantörer via Inköp - Leverantörer så markerar du Kopiera fakturanummer till OCR/Refnr under Inköp i företagsinställningarna.

Kopiera och exportera tabellinnehåll i programdelen Utbetalningar

När du står i listläget för Betalningar - Utbetalningar kan du nu högerklicka och välja Kopiera/exportera tabellinnehåll som på många andra ställen i programmet. På så sätt kan du kopiera innehållet och exportera det till Excel. En efterfrågad funktion som nu är införd.

Möjligt att göra urval i programdelen Utbetalningar

För att underlätta hanteringen kring utbetalningar har vi lagt till en urvalsrad i listläget under Betalningar - Utbetalningar. Genom urvalsraden kan du enkelt söka i de olika kolumnerna.

Sortera utbetalningar på Belopp kr

För att underlätta vid till exempel avstämningar kan du numera sortera dina utbetalningar efter Belopp i kr. Detta gäller i listläget under Betalningar - Utbetalningar och Betalningar - Utbetalningsarkivet.

Nu stödjer programmet redovisning av moms enligt One Stop Shop (OSS)

Företag som säljer varor och/eller tjänster till privatpersoner i andra EU-länder ska från 1 juli 2021 redovisa moms enligt OSS. Det innebär att försäljningen beskattas med den momssats som gäller i landet där köparen finns. Nu äntligen finns det fullt stöd i programmet för att hantera redovisning av moms enligt OSS!

Den nya programdelen för OSS hittar du under Bokföring - Momskontroll - One Stop Shop. Därifrån kan du skapa en fil för redovisning till Skatteverket och även skriva ut en rapport för One Stop Shop.

För att stödja OSS har bland annat följande anpassningar gjorts i programmet:

  • fliken Procentsatser har tillkommit under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Företag - Moms. Här kontrollerar/justerar du procentsatserna för de länder du säljer till inom EU.

  • fälten Artikeltyp (varor eller tjänster) och Försäljning OSS (konto för OSS) har tillkommit under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Artiklar/lager - Artikelkonteringar. I din artikelkontering kan du nu även ange vilken momskod som ska gälla för de olika länder du säljer till.

  • i kundregistret på fliken Fler uppgifter och på fakturan på fliken Kunduppgifter har markeringssrutan One Stop Shop (OSS) tillkommit. Markeringrutan för One Stop Shop (OSS) finns även på offert, order och avtal.

Läs mer i avsnittet Hantera utländsk moms i ditt program om vad du ska tänka på inför rapportering av OSS till Skatteverket.

Den nya hanteringen av OSS tar inte hänsyn till fakturor som redan är journalförda. Dessa får redovisas enligt det sätt du har gjort tidigare.

Vill du börja använda den nya funktionen mitt under ett pågående kvartal hittar du information om det i avsnittet Vad ska jag tänka på när jag går över till att hantera rapportering av OSS via programmet?.

Min sida/internettjänster byter namn till Mina tjänster

Under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar har Min sida/internettjänster bytt namn till Mina tjänster. Under Mina tjänster hittar du precis som tidigare dina inloggningsuppgifter till vismaspcs.se och du ser också vilka av Vismas tjänster du har tillgång till.

Nytt utseende för artikelkonteringarna i företagsinställningarna

Under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Artiklar/lager - Artikelkonteringar kan nu artikelkonteringarna visas i ett listläge och ett kortläge. I kortläget ser du tydligt alla inställningar du kan göra för en artikelkontering. Du når kortläget genom att dubbelklicka på en rad eller genom att markera raden och klicka på ikonen för kortläget uppe till höger ovanför tabellen. I kortläget gör du inställningar för hur artiklar ska hanteras vid försäljning och inköp. I den nedre tabellen kan du nu även ange vilken momskod som ska gälla för de olika länder du säljer till.

Rättade buggar

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.