Visma Administration 2000

Hämta från Visma Webshop/Webshop+

De beställningar som dina kunder har registrerat i Visma Webshop kan du enkelt få över till ditt ekonomiprogram.

  1. Välj Försäljning – Order och kommandot Hämta från webbshoppen.
  2. Välj Ja.

De beställningar som lagts i din webbshop förs nu över till ekonomiprogrammet och du behandlar dem som vanligt. Har det tillkommit nya kunder läggs de också upp i ditt kundregister. Om det är något fel på beställningen så läggs kunden upp ändå, men är det något fel på kunduppgifterna kan varken kunden eller ordern läggas upp.

De beställningar som förs över till ditt ekonomiprogram blir antingen inklusive moms eller exklusive moms beroende på om det är en privatperson eller ett företag som handlat.

Visma Webshop +

Om ni använder flera olika momssatser och ett rabattbelopp i kr, kommer rabattbeloppet att fördelas och bli flera rader i Visma Administration, en för varje momssats.

Om du ändrar på ordern i efterhand i Visma Administration, kan du behöva räkna om rabattraderna.

Relaterade avsnitt

Förbereda för Visma Webshop/Webshop +
Skicka artiklar till Visma Webshop/Webshop +
Kortbetalningar vid integration mot Visma Administration

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

(missing or bad snippet)